Koty mog± zmienić dom po 20.01.2016 

Oczekuj± na poważnych zainteresowanych.  Telefon jest wskazany.